Heideweekhelden

Educatie Toolkit

Serie illustraties voor het onderwijs

Straat maker

Samenhang in de wijk

Vanuit Autisme Bekeken

Praatplaat over participatie en autisme

Medische illustraties

Gevoed met kennis Ziekenhuiis Gelderse Vallei

Raad het geluid

Raad het geluid van Q music, serie illustraties

Deltaplan rivieren

illustraties bij dilemma's dijkverzwaring

Prettig en veilig wonen

Serie illustraties voor een boek

Besluitvorming

Besluitvorming binnen de overheid

De grootste zak

poster illustratie

Wmo

Serie illustraties over de wet Wmo

Samenwerking

Serie illustraties

Archeologisch onderzoek

Serie illsutraties voor tentoonstelling museum

Klimaatverandering

Kauwdok

Banners voor een it bedrijf

Energiebesparing

Serie illustraties voor een verjaardagskalender

Illustratie kosten vlees

Serie illustraties over Regio FoodValley

Kleurplaat Sinterklaas

Opening van een kringloopwinkel

Strip zelfstandigheid

Ouderen en zelfstandig wonen

Strip vitaliteit

Ouderen en vitaliteit